13:41 +07 Thứ bảy, 20/04/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Cộng đoàn Phaolô: Chiêm ngắm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu

Thứ sáu - 02/09/2011 02:55
Cộng đoàn Phaolô: Chiêm ngắm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu
Cứ quay cuồng chạy đua theo dòng đời xô đẩy, mải mê theo công danh, tiền tài, những hào nhoáng ở đời có lúc con cảm thấy mệt mỏi, chán chường! Chúa ơi! có những lúc con cảm giác mình không lê nỗi bước chân nặng nề của xác thịt cứ thúc dục con đi tìm những hư ảo.

Khi mọi thứ trở nên thật tầm thường, con tim mệt mỏi cần tìm nơi nào đó tựa nương, để chia sẽ những nỗi niềm. Cứ ngỡ rằng, rồi một ngày con sẽ tìm được, cứ ngỡ rằng lý trí con sẽ là chủ được cảm xúc. Nhưng không!... còn đó những nỗi niềm, còn đó những nỗi ưu tư. Mùa chay, hữu thể xao xuyến của con lại cần thiết hơn sự đỡ nâng, để tâm linh con mạnh mẽ lướt thắng những nỗi lòng.

Một chiều con bước về dưới chân Ngài bên những người anh em, bên Cộng đoàn thân yêu, nơi đây đã gắn lại trong con bao ký ức vui buồn, nơi đây đã lấp đầy tuổi trẻ của con trong những giờ kinh nguyện, giờ sẽ chia và những phút giây chiêm niệm về Chúa, những lần tâm hồn con được tưới mát và trở nên tươi mới bằng những hồng ân từ suối nguồn tình yêu và lòng xót thương vô bờ bến của Ngài.

Chiêm ngắm Gương của Chúa, con suy ngẫm biết khi nào cho hết. Ôi Chúa ơi! Bên đời kia còn đó những gọi mời. Nhưng Chúa ơi phút này xin ban thêm sức mạnh cho con để con có đủ nghị lực bỏ lại sau lưng những tất bật trần gian. Lắng đọng tâm hồn, tập trung lý trí để chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Ngài cùng với anh em.

 
 

THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi Đức Chúa Giêsu đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, ĐCG đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ dục lòng nó bán ĐCG cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc.

Ôi Chúa ơi! Những tội lỗi của con hằng ngày phải chăng con cũng đang hùa cùng Giuđa bán Chúa đi để mua lấy những thú vui và bao hư ảo ở đời chóng qua này.

 
 
 
THỨ HAI THÌ NGẮM: Khi ĐCG đêm ấy thấy tội thiên hạ, và thằng Giuđa phải sa hoả ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì ĐCG lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giệtsimani, mà chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phêrô, hai là ông thánh Giacôbê, ba là ông thánh Gioan. Vậy ĐCG sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần xuống an ủi ĐCG vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn ĐCG lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Chúa ơi! Con có lý trí, con có lương tâm, ấy vậy mà trong đời sống mấy khi con đã dốc lòng chừa những tội con phạm. Phải chăng Chúa đổ mồ hôi máu vì lo lắng cho những con người phải sa hỏa ngục! Ôi tình Chúa thật lớn lao.

 
 

THỨ BA THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã biết thằng Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần thì ĐCG ra rước nó. Bấy giờ thằng Giuđa giả chước đến hôn mặt ĐCG mà người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào nó.

Chúa thương con kể cả lúc con phạm tội xúc phạm đến mình. Con bạc bẽo lắm thay. Chúa ơi xin cho con nhận ra thân phận tội lỗi để con lo đàng nhân đức chừa bỏ tội lỗi mình.

 
 

THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi quân dữ nộp ĐCG cho Annát, là cha vợ Caipha làm thầy cả Giudêu, mà ĐCG chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Caipha. Bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt ĐCG trước mặt thiên hạ.

Vì con mà Chúa chịu biết bao sự nhục mạ của người đời. Ôi Chúa ơi! Con biết sao khi xác thịt con quá nặng nề.

 
 

THỨ NĂM THÌ NGẮM: Khi quân dữ sớm mai nộp ĐCG cho quan Trấn Thủ tên là Philatô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha: nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Philatô phó ĐCG cho mặc vua Herode xét.

Vì yêu mà Chúa tôi bị xem như tên tử tội, cho người chuyền tay xét xử. Con người ngạo mạn lắm thay. Chúa ơi…đôi lúc con cũng vậy, con đã đưa Chúa ra để làm khiên che cho mọi yếu hèn của mình…

 
 

THỨ SÁU THÌ NGẮM: Khi Philatô thấy dân chẳng chịu tha ĐCG thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, mà khiến đánh ĐCG cho đẹp lòng dân Giudêu. Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá. Đoạn lấy chà gai, cùng dây da, và lòi tói sắt đánh cả và mình ĐCG dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước nữa. Song le bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương ĐCG sốt; nó đánh nhọc mỏi tay; mà lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.
 
 

THỨ BẢY THÌ NGẮM: Khi quân dữ đã đánh ĐCG đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu lại chảy ra theo.

Sự độc tàn của con người có cả con nữa phải chăng đang làm Ngài phải đổ máu hằng ngày trên thập giá.

 
 

THỨ TÁM THÌ NGẮM: Khi Philatô thấy các quan làm khốn ĐCG quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng, thì Philatô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: "Này là Người ấy". Dân liền kêu lên rằng: đem đi đóng đanh nó gác thánh giá. Philatô lại rằng: tao đóng đanh vua bay làm sao?Dân thưa rằng: chúng tôi có một vua tên là Sisari. Bấy giờ Philatô thấy mất công; sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó ĐCG cho mặc dân đem đi giết.Ôi Lạy Chúa xin cho chúng tôi giữ nghĩa cho đến trọn đời!
 
 
 
THỨ CHÍN THÌ NGẮM: Khi quân Giudêu đóng cây thánh giá nặng lắm, mà khiến ĐCG vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy, giục đi cho chóng.

Những lúc con gục ngã trên cuộc đời, xin cho con biết chiêm ngắm vào Ngài đứng dậy và bước tiếp về bên Ngài.

 
 

THỨ MƯỜI THÌ NGẮM: Khi quân dữ đem ĐCG lên núi, tên là Calvariô; là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến ĐCG uống rượu với của đắng
Xin cho con cùng uống chén đắng với Ngài. Chúa ơi! Chén đắng ở đời này xin trao cho con, để con hiểu rằng  Chúa đã vì yêu mà chịu biết bao khó nhọc.

 
 .

THỨ MƯỜI MỘT THÌ NGẮM: Khi quân dữ đóng đanh ĐCG cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên, mà một đứa bên tả mắng ĐCG rằng: Phải con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa. Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: ta là kẻ có tội, đáng sa hoả ngục, chịu đóng đanh thì thậm phải, mà Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm chi?

Người trộm lành đã thay mặt cho cả nhân loại tội lỗi kêu cầu danh Ngài! Vậy Chúa hãy cho con cũng biết nhìn lên Chúa và cậy trông vào ngày trong cuộc đời.

 
 

THỨ MƯỜI HAI THÌ NGẮM: Khi ĐCG một giờ rưỡi ở trên thánh giá mà ở lặng; cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ. Đoạn ĐCG than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao?

Tiếng kêu thảm thiết của Chúa vang vọng đến ngàn đời, xin cho con biết nghe tiếng kêu ấy như một thức tỉnh trong cõi u mê.

 
 

THỨ MƯỜI BA THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào; mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: "Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha".

Chúa đã chết với thể xác trần truồng nhưng hình ảnh đẹp nhất đó đã cứu rỗi cả nhân loại. Xin cho con quỳ gối nhìn lên hình ảnh chịu nạn để thấy rằng Chúa đã chết vì yêu con. Phần con đã đáp trả tình yêu ấy như thế nào.

 

THỨ MƯỜI BỐN THÌ NGẮM: Khi linh hồn ĐCG ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các Thánh xưa ở đây, đợi trông ĐCG xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng: "Người ấy là con Đức Chúa Trời thật", liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy.

Bản chất của con người là luôn đòi hỏi. Chúa ơi xin co con biết những hồng ân Chúa đổ xuống trên con đã quá dư đầy.

THỨ MƯỜI LĂM THÌ NGẮM: Khi xác ĐCG còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long ĐCG phải Trái Tim, bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác ĐCG chẳng có đau, vì đã sinh thì, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau đớn, như đâm trong lòng vậy; vì nó chẳng thương khi còn sống, cùng chẳng thương khi đã sinh thì.

Lòng thương xót Chúa còn tồn tại đến muôn đời! Chúa ơi xin cho con biết múc lấy tình yêu mà Chúa đã đổ đến giọt máu, giọt nước cuối cùng cho nhân loại! Con xin quỳ gối ăn năn và cảm tạ!

 

 
Mùa Chay 2011

Giuse Trần Cương

 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn