17:56 +07 Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn » Cộng đoàn Giuse Thợ

Báo cáo của BĐH và bản phân công công việc của Cộng đoàn trong nhiệm kỳ mới

Chủ nhật - 09/10/2011 23:44
Báo cáo của BĐH và bản phân công công việc của Cộng đoàn trong nhiệm kỳ mới
Nguyện xin Thiên Chúa đầy Tình yêu thương, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh quan thầy Teresa chúc lành cho tất cả anh chị em.
 


 
Báo cáo của Ban điều hành Cộng đoàn nhiệm kỳ mới
 

Buổi họp đầu tiên của Ban Điều Hành mới, ngày 4/10/2011, với sự tham gia của Cha Linh hướng yêu quý và anh chị em trong BĐH.


          - Tổng kết công việc tổ chức tĩnh tâm và thánh lễ quan thầy:

             + Buổi tĩnh tâm tại Bằng Sở diễn ra rất tốt đẹp,mọi người được nghe giảng, xưng tội và phụng vụ thánh lễ sốt sắng.
             + Thánh lễ quan thầy với sự chuẩn bị chu đáo đã diễn ra một cách tốt đẹp. Ngoài ra chúng ta còn được chào thêm rất nhiều các em tân sinh viên, trao quà cuộc thi ươm mầm tài năng, chia tay ban điều hành cũ và ra mắt ban điều hành mới.
            + Đặc biệt, thánh lễ quan thầy cũng là cơ hội để anh chị em cộng đoàn gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ cùng nhau, làm cho cộng đoàn thêm gắn bó,đoàn kết và yêu thươnghơn.
            +Tuy nhiên, chúng ta cũng không tránh khỏi những thiếu sót không đáng kể.
  
       - Phương hướng chung cộng đoàn:

            + Mục đích của ban điều hành: tạo mối liên kết giữa các khối trong cộng đoàn qua việc hỗ trợ, điều tiết và cố vấn công việc.
            + Mục tiêu: xây dựng và quản lý các khối.

       - Khối sinh viên: phân chia khu vực các nhóm, tổng hợp danh sách BĐH nhóm nhỏ và khuyến khích sinh hoạt của các nhóm. Đặc biệt, tổ chức ban tân sinh viên để chăm sóc và nuôi dưỡng các thành viên mới của cộng đoàn.  
     
      - Khối cựu SV và GĐ Công giáo: cơ cấu BĐH cựu SV, đẩy mạnh các hoạt động của các ban, nhất là phục vụ thánh lễ riêng hàng tháng, tổng hợp các khoản chi tiêu của cộng đoàn lớn thông báo cho các ân nhân và các trưởng khối.

      - Khối Giuse Thợ: kiện toàn bộ máy ban điều hành mới, phát phiếu điều tra, lập danh sách nhóm, phân chia khu vực sinh hoạt theo vùng, tìm kiếm thành viên, tổ chức các hoạt động như thánh lễ riêng và sinh hoạt chung với sv nhằm liên kết nhiều hơn với cộng đoàn.
              + Đẩy mạnh hoạt động của ca đoàn Teresa, câu lạc bộ tiếng anh, ban truyền thông cộng đoàn và thành lập quỹ học bổng khuyến khích mọi người.
             + Chú trọng hoạt động ban tâm linh, nối kết, tri thức, quan tâm các em tân sinh viên và các ân nhân.
  
Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp, các vấn đề của cộng đoàn bước đầu đã được tháo gỡ và xác định được phương hướng chung cho cộng đoàn, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn phía trước. Với niềm tín thác vào Chúa nhân từ, chúng  ta cùng nguyện xin Chúa chúc lành cho công việc cộng đoàn được tốt đẹp.

      - Thông báo chung:

            + các cộng đoàn nhỏ sẽ được phát một bản nghi thức phụng vụ thánh lễ, đề nghị các cộng đoàn tham khảo kĩ để hiểu cách thức phục vụ thánh lễ tránh tình trạng sai sót không đáng có.
           +Thánh lễ tối thứ 6 hàng tuần sẽ bắt đầu ĐÚNG 6h40. Đối với cộng đoàn chịu trách nhiệm phục vụ lễ phải có mặt vào 6h30 để chuẩn bị phát giấy hát lễ, tập hát, lấy bánh rượu và sách thánh, đọc kinh trước lễ (thường sẽ lần hạt và đọc các kinh theo mùa), phục vụ lễ sốt sắng, hát lễ, đọc bài và lời nguyện…
          + Thánh lễ chung cộng đoàn đầu tháng bắt đầu ĐÚNG 8h40. Trước lễ sẽ đọc kinh, tập hát, ban lễ tân sinh viên phục vụ và đón tiếp anh chị em. Sau thánh lễ thông thường sẽ chuẩn bị cơm chung cho cộng đoàn và ban linh hoạt viên sẽ giúp mọi người sinh hoạt cùng nhau.^^
         + Cộng đoàn sẽ phát phiếu ghi danh trước các thánh lễ của cộng đoàn để đón tiếp và tìm thêm các thành viên mới.
         + Sau thánh lễ tối thứ 6 hàng tuần, ca đoàn sẽ luyện thanh (ca sĩ Gia Hiếu đảm nhận) và tập hát, mong ace cố gắng tham gia vào ca đoàn để phục vụ lễ cho tốt đẹp hơn.
 

       - Thông báo của ban thư ký:

             + các cộng đoàn, ca đoàn, clb tiếng anh hoàn thiện cơ cấu điều hành và gửi về cho ban Thư ký trước ngày 16/10/2012 (xin lập bản danh sách kèm địa chỉ liên hệ của các bđh nhóm)
             + các cộng đoàn lập dự toán hoạt động gửi về cho Tổng Kinh Tài trước ngày 16/10/2011
             + các cộng đoàn muốn thông báo tin tức trong thánh lễ thì gửi về cho Tổng Thư Ký trước thánh lễ 1 ngày.
             + để việc quản lý các hoạt động của các cộng đoàn được tốt đẹp xin các thư ký cộng đoàn báo cáo các hoạt động của cộng đoàn mình 2 tuần 1 lần cho Tổng Thư Ký
            + với mong muốn được quan tâm tới tất cả các cộng đoàn, Ban Điều Hành sẽ cố gắng tới tham gia và động viên các cộng đoàn nhỏ trong các buổi sinh hoạt nhóm, hoạt động nhóm. Vì thế, trưởng các trưởng cộng đoàn nếu muốn có sự tham gia của BĐH công đoàn xin báo trước với Tổng Thư Ký để có sự sắp xếp thời gian.


 
 
 
Bản phân công việc của Ban điều hành Cộng Đoàn Vinh tại Hà Nội nhiệm kỳ mới
 
        Cảm tạ ơn Chúa đã tạo cơ hội để ban điều hành được tiếp tục phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em và xây dựng Cộng đoàn ngày một phát triển, phát triển đúng đắn, phát triển bền vững hơn.
        Cộng đoàn trong tương lai, sẽ có rất nhiều công việc, sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi chúng ta phía trước. Do đó, mỗi một người cần ý thức vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình cùng chung một nhịp đập của con tim đưa Cộng đoàn đi lên. Trước hêt, chúng ta cần kiện toàn, cũng cố lại bộ máy ban điều hành một cách đồng bộ và từ trên xuống dưới rồi sẽ bắt tay vào công cuộc xây dựng cộng đoàn.

Theo ý kiến của anh Trưởng cộng đoàn, nhiệm vụ và công việc sẽ được phân chia cụ thể như sau:

- Trưởng Cộng đoàn:

   + Điều phối hoạt động của Cộng đoàn.
   + Định hướng phát triển Cộng đoàn.

- Phó Thường trực:

   + Hỗ trợ điều phối hoạt động của Cộng đoàn.
   + Hỗ trợ định hướng phát triển Cộng đoàn.

- Phó Cộng đoàn - Trưởng Khối Cựu Sinh viên và Gia đình Công giáo:

    + Quản lý, điều phối hoạt động Khối Cựu SV và GĐCG.
    + Định hướng phát triển Khối Cựu SV và GĐCG theo sự phát triển chung của Cộng đoàn.

- Phó Cộng đoàn - Trưởng Khối Sinh viên:

    + Quản lý, điều phối hoạt động Khối SV.
    + Định hướng phát triển Khối SV theo sự phát triển chung của Cộng đoàn.

- Phó Cộng đoàn - Trưởng Khối Lao động Phổ thông:

    + Quản lý, điều phối hoạt động Khối Lao động Phổ thông.
    + Định hướng phát triển Khối Lao động Phổ thông.

- Tổng Thư ký:

    + Công tác văn thư và lập hồ sơ công việc.
    + Công tác lưu trữ.
    + Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo.
    + Tổ chức hội họp.

- Tổng Kinh tài:

    + Quản lý tài chính của Cộng đoàn.
    + Điều phối hài hòa tài chính 3 Khối và hoạt động của Cộng đoàn.
    + Dự toán kinh phí các hoạt động.
    + Báo cáo định kỳ và thường xuyên các vấn đề liên quan.

         Tuy nhiên, số lượng công việc cũng có nhiều sự thay đổi trong thời gian tới tùy theo các khối trực thuộc cộng đoàn. Vì vậy, ban điều hành cũng rất cần được sự ủng hộ của tất cả các anh chị em cộng đoàn. Mong anh chị em cùng cầu nguyện và đóng góp ý kiến cho ban điều hành mới để cộng đoàn được phát triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa đầy Tình yêu thương, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh quan thầy Teresa chúc lành cho tất cả anh chị em.


Tất cả các báo cáo gửi về cho Tổng Thư Ký theo địa chỉ:
Email: Hongtham201290@gmail.com
Yahoo: hongtham_hs90@yahoo.com
Sdt: 0914002988

                                                                                                                
                                                                                             Cám ơn tất cả anh chị em.
 

Tác giả bài viết: Tổng thư ký Cộng đoàn

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn