02:21 ICT Thứ hai, 23/10/2017

Trang chủ » Tin tức » Lịch sinh hoạt Cộng đoàn

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 10.12.2013

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 10.12.2013

Cập nhật tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong ngày thứ Ba 10.12.2013 và một số thông báo từ Ban điều hành Cộng đoàn.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 03.12.2013

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 03.12.2013

Cập nhật tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong ngày thứ Ba 03.12.2013 và một số thông báo từ Ban điều hành Cộng đoàn.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 28.11.2013

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 28.11.2013

Cập nhật tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong ngày thứ Năm 28.11.2013 và một số thông báo từ Ban điều hành Cộng đoàn.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 26.11.2013

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 26.11.2013

Cập nhật tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong ngày thứ Ba 26.11.2013 và một số thông báo từ Ban điều hành Cộng đoàn.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 21.11.2013

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh ngày 21.11.2013

Cập nhật tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong ngày thứ Năm 21.11.2013 và một số thông báo từ Ban điều hành Cộng đoàn.

  Trang trước  1, 2, 3