01:24 ICT Thứ năm, 19/10/2017

Trang chủ » Tin tức » Lịch sinh hoạt Cộng đoàn

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần III Mùa Vọng

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần III Mùa Vọng

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần III Mùa Vọng.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần II Mùa Vọng

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần II Mùa Vọng

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần II Mùa Vọng.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần I Mùa Vọng

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần I Mùa Vọng

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần I Mùa Vọng.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXXII Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXXII Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXXII mùa Thường niên.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXXI Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXXI Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXXI mùa Thường niên.

Lịch phụng vụ lễ Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội

Lịch phụng vụ lễ Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội

Lịch Phụng vụ Cộng đoàn Giáo phận Vinh cho các Cộng đoàn thành viên trong tháng 11 và tháng 12

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVIII Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVIII Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXVIII mùa Thường niên.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVII Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVII Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXVII mùa Thường niên.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVI Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXVI Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXVI mùa Thường niên.

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXIV Thường niên

Tin nhanh Cộng đoàn Vinh - Tuần XXIV Thường niên

Tin tức sinh hoạt của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội trong tuần thứ XXIV mùa Thường niên.


Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau