18:18 ICT Thứ bảy, 19/08/2017

Trang chủ » Lời Chúa

(Lc 16, 31)

Ông Abraham đáp: "Mô-sê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin". (Lc 16, 31)