10:19 ICT Thứ sáu, 20/10/2017

Trang chủ » Lời Chúa

(Ga 3, 16)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3, 16)